O mně

Před pár lety jsem se ocitnul v Hnutí Brontosaurus, kterému vděčím za setkání s řemesly a inspirativními lidmi. Stromy mne učarovaly na akcích, kam přijížděli arboristé či zahradní architekti. Díky tomu jsem postupně pronikal do tajů o stromech. Abych své znalosti odborně ukotvil, navštívil jsem arboristické kurzy na Mendelově univerzitě, přečetl mnoho knih, navšívil kolegy potulné sadaře v Bílých Karpatech a začal sám o stromy pečovat. Vedl jsem mezinárodní kurz o stromech a pomologii a školím organizátory dobrovolnických akcí, jak mají správně sázet a řezat stromy.

Rozumím tomu, co stromům prospívá. Vím, jaký učinit řez, abych stromům neublížil, ale naopak jim prodloužil život. Umím zorganizovat veřejné sázení stromů a pomoci s jeho průběhem. Ze všeho nejraději chodím po krajině a hledám staré ovocné stromy.