Návrh výsadby extenzivního sadu

Koupili jste si pozemek a chcete na něm vysadit ovocné stromy? Takové, které budou plodit dlouhá desetiletí (až staletí), budou mohutné, samostatné apod. Zkrátka chcete extenzivní sad?

Takový sad se vyznačuje tím, že se v něm nachází převážně polokmeny až vysokokmeny, tedy tvary stromů, kdy koruna začíná ve výšce 150 cm (a výš) nad zemí. Má to samozřejmě spoustu výhod, ale i nevýhod – například se vám na pozemek vejde poměrně malé množství stromů. Na druhou stranu po cca pěti letech, kdy stromům zapěstujete dostatečně stabilní a vzušnou korunu, bude vaše péče o ně velmi omezená a vy si budete moci vychutnávat velké přísuny ovoce, aniž byste museli řešit každoroční řez, zálivku, oporu apod. Zkrátka budete mít velmi samostatné stromy, které bude třeba ošetřit řezem jednou za 5 – 15 let.

Chcete-li pomoct takový sad vytvořit, neváhejte se mi ozvat. Důležité je správné rozmístění stromů, dostatečná vzdálenost jednotlivých ovocných druhů i odrůdy, vaše požadavky i představy. V rámci návrhovaní sadu navrhuji obvykle i vhodné odrůdy, dle vašich pažadavků a možností dané lokality.

Vždy vás nejprve navštívím, ukážeme si pozemek a vy mi řeknete vaše představy, požadavky a možnosti týkající se využití pozemku i ovoce. Následně vám během dvou až čtyř týdnů zašlu návrh sadu i s výpisem navrhovaných odrůd. To vše společně prokonzultujeme a vytvoříme konečný návrh, dle kterého bude probíhat následná výsadba.