//

Citlivý řez ovocných stromů

Aby se stromy dožili co nejvyššího věku, byly zdravé a krajina, příroda i lidé z nich měli radost. Proto kladu důraz na výchovný řez v prvních pěti letech po výsadbě a užívám si pocit při řezu obrovských jabloní, meruněk či hrušní, kterým už jen pomáhám udržet či zvýšit jejich vitalitu a prodloužit jim tak život.

Citlivý řez vychází z extenzivního obhospodařování sadů a zahrad. Tedy tak, že využívá znalosti o ovocných dřevinách ve prospěch stromů. Nejde primárně o maximalizaci výnosů (jak je tomu u intenzivního přístupu), ale o to, aby se stromu dařilo. Vždy, když ošetřuji ovocný strom, chci, aby co nejdéle žil (několik desetiletí až staletí), měl stabilní, vzdušnou korunu a unesl tak mnoho set kilo ovoce, byl zdravý, odolný a také aby se po něm dobře šplhalo a snadno česalo ovoce.

Řez dospělých ovocných stromů se neprovádí každoročně, spíše jednou za 5–15 let, zároveň při řezu nikdy neměním velikost koruny a snažím se dělat rány do průměru cca 5 cm.

Největší význam má řez v prvních letech života stromu. Později v dospělosti efektivita řezu značně klesá. Jaký zvolit zásah závisí vždy na stavu konkrétního stromu. K řezu dospělých ovocných stromů používám stromolezecké vybavení tak, aby zásah byl co nejdokonalejší.

Obecně je pro stromy nejvhodnější řez v období vegetačního klidu, kdy mají většinu svých zásobních látek uložených v kořenovém systému a řezem tak stromu odebíráme minimum energie. Stromy proto ořezávám v období leden až březen.

Chcete-li tedy zdravé, samostatné, dlouhověké ovocné stromy, které zároveň pravidelně plodí spoustu ovoce, neváhejte mi napsat. Rád vašim stromům pomůžu.

Ideálně mi napište s dostatečným předstihem a rovnou přidejte pár fotografií vašich stromů. Díky tomu pak dokážu odhadnout čas i náročnost práce. Obrovské staré jabloně či hrušně mohou zabrat klidně celý den, zatímco ostříhání dvouletého stromku 2 minuty.

Ceny za řez jsou následující: 13500 Kč/den + 3000 Kč doprava, pokud je lokalita více než 100 km od Hrušek u Brna.

V případě práce na více dnů, tak s sebou beru kolegy a ceny jsou následující: 2 člověkodny – 18000, 3 člověkodny – 22500, 4 člověkodny – 27000. 

V případě víkendového setkání jsou ceny o 4000 Kč za osobu vyšší.

Ceny jsou včetně DPH. Jsem plátcem DPH.

Cena je uvedena za výjezd k vám – ať už u vás strávím celý den, nebo jen 3–5 hodiny.

Rádi byste se naučili o své stromy dobře pečovat sami, ale nevíte jak na to?

Pak jsem pro vás připravil videokurzy Výchovný řez ovocných stromů a Řez dospělých ovocných stromů.

Případně vám mohu nabídnout živé kurzy citlivého řezu nebo idividuální či skupinový workshop.

Individuální workshop

  • slovní zhodnocení stavu vašich stromů + konzultace následného zákroku
  • vysvětlení principů řezu ovocných stromů a následná praktická ukázka jak se pohybovat v koruně, jak vést řez apod.
  • společně ošetříme přibližně 4–14 ovocných stromů za jeden den
  • naučíte se ořezat vaše vlastní stromy pod odborným dohledem
  • zapůjčení nářadí + poradenství ohledně nákupu správného nářadí
  • slovní poradenství ohledně další péče o stromy
  • slovní poradenství ohledně nové výsadby
  • leden – březen

Skupinový workshop

Workshop pro více osob může mít úplně totožnou formu, jako workshop individuální, ale jsem raději, pokud mohu teoretickou část odprezentovat někde uvnitř pomocí projektoru, nebo alespoň na počítači.

Od počtu osob a stromů se pak odvíjí průběh praktické části. Tedy zda si každý vyzkouší více stromů, nebo jen jeden či dva.

Přečtěte si o řezu na blogu