//

Citlivý řez ovocných stromů

Máte sad, zahradu nebo jen solitérní hrušku před domem a rádi byste vašim stromům pomohli? Máte pocit, že vaše stromy potřebují prožezat, ale zároveň je nechcete zmrzačit? Chcete jednoduše zdravé, samostatné, dlouhověké ovocné stromy, které pravidelně plodí spoustu ovoce? Rád vám s tím pomohu.

Citlivý řez ovocných stromů vychází z biologických znalostí o stromech. Díky tomu vím, co stromům vyhovuje, co jim pomáhá v dalším životě a také co jim naopak ubližuje.

Předtím než k vám přijedu stromy ořezat, potřebuju znát alespoň některé detaily, abych dokázal odhadnout čas i náročnost práce. Obrovské staré jabloně či hrušně mohou zabrat klidně celý den, zatímco ostříhání dvouletého stromku 2 minuty. Pokud máte fotografie, tím lépe.

Jakmile se domluvíme na ceně a dalších podrobnostech, dorazím k vám někdy v období prosinec – duben (což je nejvhodnější doba pro řez). Společně zhodnotíme stav vašich stromů a já vám řeknu, jak jim mohu pomoci a zda to má vůbec smysl. Jakmile se na navrhnutých zákrocích shodneme, pustím se do práce. Pro práci potřebuji pouze ruční pilku, zahradnické nůžky a někdy stromolezecké jištění. Pokud budete mít po ruce vysoký žebřík, může se občas hodit, ale není to nutné. Úklid odřezaných větví nechávám na vás.

Na závěr společně zhodnotíme práci a já vám poskytnu několik doporučení, jak se o stromy či celý sad do budoucna starat.


Možná netušíte, co si pod citlivým přístupem k řezu představit i proto zde připojuji popis jednotlivých přístupů k ovocným stromům, což by vám mohlo usnadnit výběr toho, který vyhovuje vám.

 

Řez, který ani u intenzivního přístupu nedává smysl.

Intenzivní řez – vychází z intenzivního obhospodařování produkčních sadů a prosadil se u nás za minulého režimu i v zahradách. Od té doby si mnoho lidí myslí, že ovocné stromy se musí řezat každý rok, nejlépe dvakrát. Problém ovšem spočívá v tom, že málokdo této metodě rozumí, je totiž poměrně složitá. Cílem je maximalizace výnosů a tomu se uzpůsobuje řez. Stejně tak se však při této metodě musí uplatňovat intenzivní hnojení a postřiky, jelikož stromy jsou vysílené a oslabené. Pokud tedy lidé pouze řežou, a navíc bez znalosti jednotlivých zákonitostí, pak se můžeme v zahradách setkávat s naprosto nesmyslnými situacemi, kdy stromy nemají v podstatě žádný plodonosný obrost (výhony na kterých bude ovoce) a s nadsázkou se dá říct, že pěstují spíše dřevo než ovoce.

 

Neřez – jedná se o přístup absolutního neřezání ovocných stromů propagovaný Jaroslavem Svobodou. V určitém směru je mi tento přístup sympatický a v některých případech dává smysl. Ale člověk si musí být vědom všech důsledků. Zasadit strom koupený ve školce a nikdy ho neřezat je zásadní omyl. Ve školce stromek přijde o více než 2/3 všech svých kořenů a bez povýsadbového řezu se s tímto deficitem bude jen těžko vyrovnávat. Neřez má smysl jen v případě, kdy stromek v daném místě pěstujete od semínka, nebo pokud jej zpravokořeníte. A i v těchto případech to má svá „ale“. Například nemůžete počítat s tím, že strom bude dlouhověký (několik stovek let), že unese mnoho set kilo ovoce apod. Velmi dobrou polemiku sepsal můj kamarád Ondřej Dovala a všechny zájemce o tuto problematiku odkazuji na jeho článek.

 

Hrušeň po ošetření citlivým řezem

Citlivý řez – vychází z extenzivního obhospodařování sadů a zahrad. Tedy tak, že využívá znalosti o ovocných dřevinách ve prospěch stromů. Nejde primárně o maximalizaci výnosů (jak je tomu u intenzivního přístupu), ale o to, aby se stromu dařilo. Vždy, když ošetřuji ovocný strom, chci, aby co nejdéle žil (několik století), měl stabilní, vzdušnou korunu a unesl tak mnoho set kilo ovoce, byl zdravý, odolný a také aby se po něm dobře šplhalo a snadno česalo ovoce. Takový strom bude nutně obrovský, což představuje často zásadní omezení. (O nutnosti velkého prostoru pro takové stromy píšu zde.)  Jedná se však zároveň o obrovskou přednost, jelikož takový strom má mnoho mimoprodukčních funkcí (ekologické, krajinářsko-estetické, sociální, kulturní, historické). Zjednodušeně by se dal extenzivní přístup shrnout jako péče s relativně nízkou hodnotou vložené energie a s vysokou hodnotou získané energie. Kromě sázení stromů jde o péči v prvních pěti letech po výsadbě (řez + péče o půdu) a následný udržovací řez jednou za 5 – 15 let (dle odrůdy). Načež získáte velmi samostatný a vitální strom, který vám po cca 5 – 10 letech začne plodit a za několik desetiletí budete sklízet stovky kilogramů ovoce.

 

U každého přístupu jde tedy o to, co je naším cílem. Zatímco intenzivní přístup se zajímá pouze o výnos a jeho maximalizaci, u neřezu jde pouze o strom – aby měl život takový jaký chce, absolutní podřízení přírodě. U extenzivního přístupu se snažíme činit takové zákroky, které stromům prospívají, což ocení nejen stromy, ale následně i my v podobě kvalitního ovoce.

Chcete-li tedy zdravé, samostatné, dlouhověké ovocné stromy, které zároveň pravidelně plodí spoustu ovoce, neváhejte mi napsat. Rád vašim stromům pomůžu.