Naživo

Citlivý řez ovocných stromů

Během zimy lektoruji kurzy citlivého řezu. Jejich seznam, termíny a ceny můžete sledovat na portále naučme se.
(Nové termíny budou vypsány v listopadu.)

Citlivý řez ovocných stromů – teorie i praxe

Pokud si chcete pod odborným dohledem řez i vyzkoušet, přijďte na jeden z těchto kurzů.
(Termíny budou vypsány v listopadu.)

Výsadba dlouhověkých ovocných stromů

Když se začne blížit podzim, povídám o tom, jaké vybírat stromky pro výsadby. Nejen, jaká odrůda je kde vhodnější, ale také proč je důležité sledovat, na jaké podnoži je vypěstovaná a jaký kolem sebe potřebují stromy prostor. Pak si povídáme o zákrscích a vysokokmenech, kůlech a pletivu, mulči a řezu. Termíny sledujte na naučme se.