//

Nemusíte kopat jámy ani shánět kůly

– a přesto si za pár let můžete pochutnávat na ovoci plném chuti a procházet se v sadě, jaký měli naši dědečkové a babičky.

V případě, že budete chtít pomoci s výsadbou na podzim 2024, kontaktujte mě s předstihem, nejpozději na jaře. 

Nově nabízím také stromky z vlastní ovocné školky.

Kromě výsadeb extenzivních sadů na klíč nabízím konzultace a pomoc s organizací komunitních výsadeb

Jak probíhá spolupráce?

Konzultace a projekt

Na začátku se vždy společně sejdeme na vašem pozemku a domluvíme se na rozsahu výsadby, jaké jsou vaše představy a zjistíme, jaké jsou možnosti pozemku.

Výstupem z tohoto setkání bude dokument s doporučenými odrůdami k výsadbě a dalšími detaily týkající se výsadby či terénních úprav pozemku. Součástí výstupu může být i harmonogram prací, výsadbový plán a rozpočet. Cena tohoto setkání včetně všech výstupů je 15 – 25 000 Kč, dle rozsahu. 

Po odsouhlasení výběru odrůd a dalších postupů se domluvíme na realizaci výsadby.

Výsadba

Zpravidla začínáme terénními úpravami a vykopáním výsadbových jam. Následuje zatlučení akátových nebo dubových kůlů. Během listopadu/prosince stromy zasadím, uchytím ke kůlům a zajistím dostatečnou ochranu proti zvěři. 

Povýsadbová péče

Nejpozději během jara stromy důkladně zamulčuji hnojem a štěpkou. Sady doplňujeme různými opatřeními na podporu biodiverzity tak, aby nehrozilo přemnožení některých škůdců a zánik stromů. Instalujeme berličky pro dravce, vytváříme hmyzí hotely, společně koordinujeme management sečení apod.

Orientační cena

V závislosti na velikosti pozemku, terénních úpravách, hustotě výsadby apod. se cena výsadby jednoho ovocného stromů pohybuje v rozmezí 1500 až 3000 Kč.

Zakládám si na kvalitně provedených ovocných výsadbách, které v krajině přežijí s minimem zásahů. V případě kompletně provedené výsadby nabízím i následnou péči.

Po 5–7 letech vám tak předám sad, který začíná pomalu plodit, kde ovocné stromy mají dobře zapěstované koruny a budou v dalších letech potřebovat jen minimum péče, nejčastěji v podobě udržovacího řezu jednou za 5–15 let (v závislosti na druhu, odrůdě a využívání sadu). A vy budete především sklízet plody.

Výsadba ovocných dřevin

Plán výsadby

Každá lokalita má svá specifika. Ne všude se hodí jabloně a ne všude se hodí mandloně. Každý má své představy o budoucí výsadbě. Nemusíte ale znát všechny odrůdy, abyste vybrali tu nejvhodnější.

Jsem tu od toho, abych společně s vámi dal dohromady takový plán, který bude ctít limity lokality a vaše přání.

V dostatečném předstihu se na místě sejdeme a vše potřebné probereme. Ze setkání vyplyne, jak rozsáhlá výsadba bude, kdy ji uskutečníme, jaký bude rozpočet apod. Navrhnu odrůdy, které budou splňovat vaše představy a budou jim vyhovovat místní přírodní podmínky.

Výsadba

Nemusíte kopat jámy ani shánět kůly, pokud nechcete. Pomůžu vám stromy kvalitně vysadit, aby se jich dožili i vaši potomci.

Semenné podnože

Sázím výhradně stromy na semenných podnožích, díky tomu se stromy dožijí vysokého věku, zvládnou zhoršené půdní podmínky, budou suchuvzdorné a celkově samostatnější než stromy na typových (vegetativních) podnožích.

Staré a krajové odrůdy

Obrovská paleta chutí a vůní starých odrůd jabloní, hrušní, slivoní, třešní a dalších ovocných druhů mě uchvátila. Kromě toho jsou staré a krajové odrůdy zpravidla odolnější a vhodnější do krajiny. Nejsem ale dogmatik a vím, že v některých případech (například u slivoní a meruněk) mohou být moderní odrůdy smysluplnější volbou.

Vysokokmeny a polokmeny

Nejčastěji sázím tzv. vysokokmeny a polokmeny (více o tvarech stromů v článku), tedy stromy, jejichž koruna začíná minimálně ve 150 cm a můžete je znát z tradičních selských nebo lučních sadů. Takové stromy neslouží jen k produkci ovoce, ale mají také funkci krajinotvornou, ekologickou, estetickou a sociální.

Kůly

Mám vyzkoušeno, že bez kvalitní opory bude strom živořit. Ve větru se mu vytrhávají kořenové vlásečnice a má tak problém s růstem. Stejně tak vím, že levné smrkové kůly jsou tou nejdražší variantou, protože vydrží maximálně dva roky a pak se musí obnovovat. Proto používám výhradně dubové nebo akátové kůly, které u stromu vydrží 5 a více let, aniž by s nimi byla práce navíc.

Ochrana proti zvěři

Když vám po třech letech ohryže zajíc stromek, pak by se ve vás krve nedořezal. Veškerá práce přišla vniveč. Proto vždy volím adekvátní ochranu, která u stromu vydrží stejně dlouho jako kůly. V závislosti na tlaku zvěře nebo pasení dobytka volím takové řešení, které stromům zajistí přežití prvních pěti až deseti let po výsadbě.

Následná péče

Samotnou výsadbou to nekončí. Jestli chceme, aby si i vaši vnuci a vnučky mohli pochutnat na ovoci, potřebují stromy během prvních pár let kvalitní péči. Rád ji zajistím.

Mulčování

Největší konkurencí pro mladý strom představuje travní drn. Ten lze buď odstraňovat okopáváním, a nebo zamezíme trávě růst tím, že povrch kolem kmínku zamulčujeme. Ze zkušeností mám ověřeno, že nejlepší formou je vrstva vyzrálého hnoje, kterou přikryjeme vrstvou dřevní štěpky. Tímto opatřením zároveň udržujeme u stromu vlhkou zeminu a podporujeme půdní život. Mám vyzkoušeno, že to nahradí až 80 % zálivky.

Zálivka

Byť stromy kvalitně zamulčujeme, bývá v mnoha lokalitách potřeba zálivka v průběhu prvních dvou let. Zpravidla postačí stromy zalít v období největšího sucha. Lépe jen dvakrát až třikrát za sezónu, ale velkou dávku. Součástí našich výsadeb bývají zpravidla i terénní úpravy, které pomáhají na pozemcích v zasakování vody.

Kontrola ochrany a kotvení

Každý rok je třeba kontrolovat stav kůlů a oplocení. V případě nutnosti povolím úvazky nebo opravím uvolněný kůl či oplocenku, tak aby stále plnily svou funkci.

Výchovný řez

Základním předpokladem pro dlouhý život ovocných stromů je kvalitně provedený výchovný řez v prvních pěti letech. Pokud kvalitně zapěstujeme korunu, pak se strom stává významně samostatným a udržovací řez v dospělosti stačí provádět jednou za 5 až 15 let. 

Ochrana před škůdci

Na některých místech mohou škůdci kompletně zlikvidovat celou výsadbu. Jedná se především o mšice a mery. Pokud je škůdců nadlimitní množství, volíme ekologické olejnaté přípravky, kterými jejich stavy regulujeme. Prioritně však na pozemcích zvyšujeme biodiverzitu. Součástí výsadeb je tedy i tvorba prostředí pro užitečné organismy jako třeba slunéčka či pestřenky. Budujeme i bidýlka pro dravce nebo vyvěšujeme ptačí budky.

Sklizeň

Stromy na semenných podnožích začnou plodit nejdříve po pěti letech. To je zároveň čas, kdy péči o ně můžeme snížit na minimum. Čeká vás pak tedy především radost ze sklizně a pocitu, že jsme společně něco udělali pro krajinu a další generace.

Každý podzim se vysází tisíce ovocných stromů, z nichž často přežije jen hrstka. Rád bych tuto praxi změnil. Proto jsem dal dohromady tým zkušených sadařů a sadařek, se kterými sázím ovocné stromy tak, aby tady byly i za mnoho desítek let.

Sázení mě baví

Mám bohaté zkušenosti s komunitními výsadbami v krajině. Výsadby extenzivních (tradičních) sadů jsou dnes ale spíše vzácností. Jsem tu od toho, abych to změnil.

komunitních výsadeb

vysazených ovocných stromů

návrhů extenzivních sadů

Komunitní výsadba pro obce a spolky

Chcete zapojit místní obyvatele do výsadby obecního sadu nebo aleje podél polní cesty. Na výsadbu možná získáte nějaké dotace, ale chtěli byste pomoci s návrhem výsadby, její organizací a lektorováním na místě.

V komunitních výsadbách cítím obrovský potenciál. Mají sílu vytvářet vztah lidí ke krajině a pomáhají v posilování komunitních vztahů. Den výsadby se odvíjí vždy od lokality, počtu stromů, počtu příchozích a počasí. Slunce vám neobjednám, ale pomůžu vám s přípravami, zajistím dostatek nářadí, na úvod udělám krátké školení a akci na místě zkoordinuju, aby měla hladký průběh a účastníci odcházeli s dobrým pocitem. Rád se domluvím i na povýsadbové péči nebo vás v ní zaškolím.

Budete sázet sami?

Projděte si můj videokurz, ať na nic důležitého nezapomenete.

Přečtěte si o výsadbě na blogu

Agrolesnictví a ovocné stromy

Agrolesnictví a ovocné stromy

Už delší dobu jezdím po různých agrolesnických konferencích a sleduji vývoj, kterým se agrolesnictví ubírá. Musím říct, že Český spolek pro agrolesnictví odvedl kus skvělé práce.

Odběr roubů

Odběr roubů

Hlavní sezóna roubování nastane na konci března, rouby odebíráme už od prosince. Pojďme se podívat, na co si dát při odběru roubů pozor.

Komunitní výsadba

Komunitní výsadba

Sázet ovocné stromy je jedna věc, ale zapojit do toho širokou veřejnost věc druhá. Pojďme se podívat, k čemu to je dobré a na co bychom neměli zapomenout.