Výsadby

Ovocné stromy učí člověka trpělivosti. Dá to práci je zasadit a pak musí několik let čekat než začnou plodit. I proto s takovou oblibou koluje přísloví: „Nejlepší čas na výsadbu stromů byl před deseti lety, druhý nejlepší je teď.“

Specializuji se na komunitní výsadby ovocných stromů ve spolupráci s obcemi či spolky. Zároveň zajišťuji extenzivní výsadby ovocných stromů na klíč, případně formou asistované výsadby.

Výsadba na klíč

 • poradenství ohledně volby druhů a odrůd
 • vytyčení míst k výsadbě
 • vykopání jam
 • kvalitně provedená výsadba s dubovými/akátovými kůly a dostatečnou ochranou proti zvěři
 • kvalitní zamulčování hnojem a štěpkou
 • cena je individuální a pohybuje se v rozmezí 2 – 6000 Kč
 • část materiálu nebo služeb může dodat zadavatel, díky čemuž bude cena za strom nižší
 • lze se dohodnout na následné povýsadbové péči v prvních pěti letech po výsadbě

Asistovaná výsadba

 • pomoc s vytyčením míst k výsadbě
 • vysvětlení postupu výsadby a ukázková výsadba
 • společné sázení stromů – ve dvou lidech cca 8 – 20 stromů/den (včetně vykopání jam)
 • povýsadbový řez u zasazených stromů
 • poradenství ohledně následné péče
 • říjen – prosinec (pouze všední den)
 • 7000 Kč/den

Lektorování a odborný dohled komunitní výsadby

 • vždy záleží na konkrétní komunikaci s obcí
 • sázení obvykle předchází nějaká forma poradenství
 • poradenství s propagací komunitního sázení
 • organizace a zajištění hladkého průběhu výsadby
 • vysvětlení postupu výsadby a ukázková výsadba
 • zajištění dostatečného počtu nářadí
 • při větších akcí mám sebou tým lidí
 • povýsadbový řez u zasazených stromů
 • poradenství ohledně následné péče
 • říjen – prosinec (zpravidla víkend)
 • 7000 Kč/den